Gổ Cao Su Xẻ Sấy

 

gophamngochien
Sản Phẩm Chính:

Bảng Quy Cách:

A. Gỗ Cao Su Xẻ Sấy Ván

01. Phôi Ván 55: mặt (45-125) x dài (400-1000) mm

02. Phôi  Ván 50: mặt (45-125) x dài (400-1000) mm

03. Phôi Ván 38: mặt (45-125) x dài (400-1000) mm

04. Phôi Ván 26: mặt (45-125) x dài (300-1000) mm

B. Gổ Cao Su Xẻ Sấy Vuông:

01.  50 x 50 x 400-1000 mm

02.  55 x 55 x 400-1000 mm

Sản Phẩm Phụ

Củi

Nệp

Mùn Cưa