Quy Trình Sản Xuất Phôi Cao Su Tẩm Sấy


Capturell

 

Phôi cao su tẩm sấy sau khi lên kiện đóng đai sẽ được xuất cho khách hàng